Kde se vyskytuje Helikobakter a jak ho odstranit

Kde se usídluje Helikobakter

Helikobakter pylori je bakterie bydlící především v žaludku našeho organismu. Výskyt této bakterie však lze spojovat i s dvanácterníkem, orgánem příbuzným žaludku. Konkrétním místem usazování jsou povrchové vrstvy těchto orgánů – hleny a slizniční prohlubně, proto se místo výskytu helikobaktera často označuje jako sliznice žaludku a dvanáctníku.

Proč obývá Helikobakter sliznici žaludku

Důvodů výskytu helikobaktera právě v sliznici žaludku je několik. Nejpravděpodobnějším však je ten, že v tomto místě je Helikobakter nejlépe chráněn před působením žaludečních kyselin, které by ho mohly rozložit. Vyskytují se i názory, že helikobakteru naopak vyhovuje kyselé prostředí žaludku a právě tehdy dochází k jeho rozsáhlejšímu přemnožení, ale taková tvrzení nejsou ničím podložené.
Ve skutečnosti se Helikobakter chrání před žaludečními kyselinami tvorbou amonného obláčku, který ho chrání před působením žaludečních šťáv. Tím však zároveň Helikobakter narušuje přirozenou šlemovou ochrannou vrstvu stěn žaludku, který se rovněž potřebuje chránit před působením žaludečních kyselin. Kvůli tomu na postiženém místě později dochází ke gastritidě (záněty žaludku). Při neléčení to může později vyústit až do žaludečních vředů, či dokonce rakoviny žaludku!

Jak odstranit helikobakter ze žaludeční sliznice

S léčbou helikobaktera to není až tak jednoduché, protože místo jeho výskytu – dutinky žaludeční sliznice mu poskytují jistou ochranu i před působením protilátek určených na jeho vyhubení.

Medicínský způsob

Moderní medicína z tohoto důvodu preferuje užívání více druhů antibiotik najednou – tří- či čtyř- kombinace silných léků. Přestože taková silná dávka antibiotik může značně narušit zdravou střevní mikroflóru, kterou je pak nutné napravovat užíváním probiotických kultur, úspěšnost této léčby dosahuje přibližně 90%.

Přírodní alternativa

Zkušenosti mnoha lidí postižených Helicobacterem se spojují se špatným snášením, zda odmítnutím užívání chemických antibiotik. Tato skupina lidí sahá po různých alternativních způsobech léčby helikobaktera. Na internetových fórech zaměřených na tuto problematiku lze nalézt pozitivní zkušenosti lidí s přípravky jako například: koloidní stříbro, aloe vera, chilli, brokolice aj. Ve většině případů však jde o individuální zkušenosti neověřené na dostatečně velkém vzorku pacientů. Z přírodních způsobů pro odstranění helikobaktera z organismu však stojí za vyzvednutí přípravek s názvem Chioská masticha, ohledně kterého proběhlo několik vědeckých výzkumů poukazujících na jeho příznivé působení proti bakterii Helicobacter pylori. Zajímavé informace o účincích Chioské mastichy na základě reálných zkušeností jejích uživatelů nabízí portál mastichaterapie.cz

Naše doporučení

Naším doporučením pro odstranění helikobaktera z organismu na základě dostupných výzkumů a zkušeností pacientů je užívání kompletní mastichový kúry. Tu najdete například na mastichashop.cz. Doba její užívání je 50 dní, během kterých by měl být Helikobakter dostatečně eliminován ze všech částí sliznice žaludku a dvanáctníku a zároveň nepůsobí devastace na střevní mikroflóru, jako tomu je v případě chemických antibiotik.